Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi  
BOLOGNA Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgiler
  • Erasmus Beyannamesi (İngilizce)
  • Ulusal Yeterlilikler
  • Bologna Süreci
  • Resim Galerisi
 
Üniversite Hakkında


ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 
Misyonumuz; Bilginin, bilimsel üretim-tüketim döngüsü içinde yeniden üretilip tüketildiği bilinciyle; eğitim ve öğretim amaçları yanında araştırmak, öğretmek; toplumun tüm katmanlarına ve evrensel bir anlayışla insanlığa hizmet etmektir.
 
Vizyonumuz; Yenilikçi, üretken, güvenilir ve uluslararası bir üniversite olmaktır.
 
Kalite Hedefimiz; Üniversitemiz eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet alanlarında etkin, verimli, ulusal ve uluslararası bilinirliği ve akademik saygınlığı hedeflemiş, tüm paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiştir.
 
DEĞERLER

 Bilimsel
 İnsan Merkezli
 Hizmet Odaklı
 Adaletli ve Güvenilir
 Tarafsız ve Şeffaf
 Yenilikçi ve Değişime Öncü
 Sosyal Sorumluluk Sahibi
 Açık İletişim ve Tutarlı Davranış
 Rehberlik ve Motivasyon
 Sorgulayan
 Hür İrade
 Araştırmacı ve Girişimci

 
HEDEFLER

 Öğrenci kariyer merkezi
 Uygulamalı eğitim imkanı
 Tüm öğrencilere etkin staj fırsatı
 Mezunları takip sistemi
 Yüksek lisans ve doktora çeşitliliği
 Uluslararası eğitim projelerine katılım
 Eğitimde kalite güvencesinin geliştirilmesi
 Uluslararası üniversitelerle uyumlu ders programları
 Öğrencilerin öğretim elemanları ile ortak proje yapımı
 Öğrencilere uluslararası değişim programlarına katılım imkanı